Sempozyum Başkanı

Prof. Dr. S. Erdem Acar
Klinisyen Veteriner Hekimleri Derneği Onursal Başkanı

Sempozyum Sekreteri

Vet. Hekim Tarık Akan
Klinisyen Veteriner Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Vet. Hekim Çağıl Hancıoğlu
Vet. Hekim Çağlar Kondu
Vet. Hekim N.Gürkan Gülanber
Vet. Hekim Tamer Özdoğan
Vet. Hekim Tülay Yılmaz
Vet. Hekim Ümit Örs
Vet. Hekim Yasemin Toptan
Yrd. Doç. Dr. Vet. Hekim Zeynep Pınar Kaya

Bilimsel Komite

Prof. Dr. S. Erdem Acar
Prof. Dr. Aydın Ketani
Prof. Dr. Bülent Polat
Prof. Dr. Murat Şaroğlu 
Prof. Dr. Erman Or
Prof. Dr. Kürşat Turgut
Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş
Prof. Dr. Oğuz Kul
Prof. Dr. Kerem Ural
Doç. Dr. Cenk Yardımcı
Yrd. Doç. Dr. Erol Güçlü Gülanber