Prof. Dr. Helio Silva Autran de Morais, DVM, MS, DACVIM

DAHİLİYE

Dr. Helio Autran de Morais Brezilya’daki Universidade Federal do Rio Grande do Sul Üniversitesinden mezun olmuş ve ABD Ohio Eyalet Üniversitesinde Küçük Hayvan İç Hastalıkları ve Kardiyolojisi üzerine çift ihtisasını ve doktorasını tamamlamıştır. Kardiyoloji ve İç Hastalıkları uzmanlık alanlarında Amerikan Veteriner İç Hastalıkları Koleji tarafından kurul sertifikası almıştır. 

Dr. de Morais şu anda ABD’deki Oregon Eyalet Üniversitesinin Veterinerlik Eğitim Hastanesinde Küçük Hayvan İç hastalıkları Profesörü olup,  yönetici olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Girişimsel Radyoloji Servisinin de Başkanıdır. Dr. de Morais’in ilgi alanları içerisinde vektör aracılı ve acil bulaşıcı hastalıklar, geriatri, nefroloji ve kardiyopulmoner hastalıklar bulunmaktadır. 70’ten fazla makale ve aşağıdaki kitaplarda yer verilen 70 kitap bölümü dahil olmak üzere oldukça fazla yayına sahiptir:
• Bonagura: Kirk’s Current Veterinary Therapy (Kirk’in Mevcut Veteriner Tedavisi) (XII, XII, XIV e XV)
• Ettinger & Feldman: Textbook of Veterinary Internal Medicine (Veteriner İç Hastalıkları Ders Kitabı)
• Tilley & Smith: Five Minutes Veterinary Consult (Veteriner Hekimlikte Beş Dakikada Konsültasyon)
• Côté: Clinical Veterinary Advisor (Klinik Veterinerlik Danışmanı)
• Mazzaferro: Clinical Companion to Five-Minute Veterinary Consult: Emergency and Critical Care (Veteriner Hekimlikte Beş Dakikada Konsültasyon Klinik El Kitabı: Acil ve Yoğun Bakım)
• DiBartola: Fluid Therapy in Small Animal Practice (Küçük Hayvan Hekimliğinde Sıvı Tedavisi)
• Tranquilli ve diğ.: Lumb & Jones’ Veterinary Anesthesia (Lumb ve Jones’un Veteriner Anestezisi)
• Willard ve diğ.: Small Animal Clinical Diagnosis by Laboratory Methods (Laboratuvar Yöntemleriyle Küçük Hayvanlarda Klinik Tanı)
• Fenner: Quick Reference Veterinary Medicine (Veteriner Hekimlik Hızlı Başvuru Kılavuzu)
• Sherding: The Cat: Diseases and Clinical Management (Kedi: Hastalıklar ve Klinik Tedavi)

 Dr. de Morais Kuzey Amerika Veteriner Kliniklerinin "Advances in Fluids, Electrolyte, and Acid-Base Disorders (Sıvı, Elektrolit ve Asit-Baz Bozukluklarındaki Gelişmeler)" yayınının Mayıs 2008 ve Mart 2017 sayılarında konuk editör olmuştur.

2006 yılından bu yana Veteriner İç Hastalıkları Dergisinde Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Yardımcı Editörüdür. Dr. de Morais sıklıkla Amerikan Veteriner İç Hastalıkları Kolejinin Yıllık Forumuna konuşmacı olarak katılmakta olup, Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa ve Afrika’da fazlaca ders vermiştir. Granada’da yapılan WSAVA Dünya kongresinde “Açılış Konuşması” ve “Tekniğin bugünkü durumu ile ilgili sunum” yapmıştır.