Son dönemde veteriner hekimliği alanında yaşanan teknolojik gelişmeler ultrasonografi cihazlarının klinik kullanımını arttırmıştır. Doğru şekilde ve amacına uygun kullanıldığında ultrasonografi, abdominal organlardan toraksa, gözden sinir sistemine, kas ve tendo gibi birçok doku ve organ hastalıklarının teşhisinde kullanabileceğimiz değerli bir tanı aracıdır. Uygulamalı Veteriner Ultrasonografi kurslarının amacı ultrasonografik muayene yapmak isteyen klinisyenlere ultrasonografi hakkında temel bilgiler vermek, rutin ve doğru muayene yapmasını sağlamak, organları bulup, normal - anormal ayrımını ve patolojileri tanıyabilmesini sağlamaktır. Kurslar temel teorik bilgiler vermek yanında, kaliteli ultrason cihazlarında canlı hayvan muayenelerini ve interaktif vaka tartışmalarını içine alacaktır.

Kurs sonunda her katılımcının
 • Ultrason fiziğini, ultrason cihazının çalışma prensibini ve kullanımını bilmesi, artefaktları tanıması, önlemeyi ve yorumlamayı bilmesi,
 • Ultrasonografik muayene tekniklerini, doku ve organların nasıl görüntülenmesi gerektiğini ve iyi görüntü için dikkat edilecek hususları bilmesi,
 • Küçük hayvanlarda abdominal ultrasonografi yaparken organları bulması, uygun kesitler alması, elde edilen görüntülerden organları tanıması, normal ve patolojik görünümleri ayırt etmesi,
 • Elde ettiği görüntüler üzerinde bir ayırıcı tanı listesi oluşturabilmesi beklenir ve öğrenmesi hedeflenir.

“Küçük Hayvan Ultrasonografi Atlası” kitabının Türkçe çeviri editörü Prof Dr Deniz Seyrek İntaş eğitmenliğinde siz değerli meslektaşlarımızı uygulamalı ultrasonografi kursumuza davet ediyoruz. Temel ve İleri Ultrasonografi olarak 2 bölüme ayırdığımız kursumuz 3 basamaktan oluşmuştur. 1. kur temel ultrasonografi kısmını, 2. ve 3. kur da ileri ultrasonografi kısmını oluşturmaktadır.

1. Kur 14-15 Nisan 2018 –Radisson Blu Otel - İstanbul
Detaylar için: 0507 863 33 87     Kontenjan Sayısı : 20 Kişi

20 kişi ile sınırlı olacak kursumuzun ilk gününde teorik dersler ele alınacaktır. 15 Nisan 'da 2 grup halinde sabah 10 kişi ve öğleden sonra 10 kişi olmak üzere canlı hayvanlarla uygulamalı şekilde devam edecek. Kursumuzda 3 hocamız eşliğinde her makinaya 3 kişi düşecek ve her katılımcı eğitmenler eşliğinde uygulama yapacaktır.

Temel Abdominal Ultrasonografi Konuları
 • Ultrason fiziği ve artefaktlar: Bazı gerçeklerden kaçış yok
 • Muayene tekniği: her yiğidin yoğurt yiyişi ayrı mı olmalı?
 • İdrar kesesi ve uretra
 • Erkek genital organlar: prostat ve testisler
 • Dişi genital organlar: uterus ve ovaryumlar
 • Böbrekler ve ureterler
 • Dalak
 • Karaciğer ve safra kesesi
 • Gastrointestinal sistem ve karın boşluğu
 • Bazı zor organlar: Adrenal bezler, pankreas ve lenf düğümleri
Konaklamasız Kişi Başı Kurs Ücreti
2. Kur 25 Nisan 2018 – Susesi Luxury Resort Belek - Antalya
Detaylar için: 0507 863 33 87     Kontenjan Sayısı : 20 Kişi

İleri ultrasonografi kursunun ilk bölümü ''Veteriner Geriatri Sempozyumu'' undan 1 gün önce başlayacaktır. 2. kura katılmak isteyen meslektaşların 1. kura katılmış olmaları ya da benzer bir temel kursa katılıp, teorik dersleri almış olmaları zorunluluğu vardır. İlk kurda olduğu gibi bu kurda da 20 katılımcı sabahtan teorik dersleri alındıktan sonra 3 eğitmen eşliğinde öğleden sonra arka arkaya 10’ar kişilik 2 grup şeklinde canlı hayvanlarla uygulamalı şekilde devam edilecektir.

İleri Ultrasonografi Konuları, 1. Bölüm:
 • Hangisi daha uygun: Radyografi mi, ultrasonografi mi?
 • Acil travma hastalarında ultrasonografik muayeneler
 • Ortopedik ultrasonografi
 • Sinir sisteminin ultrasonografik muayenesi
1 Gece Konaklamalı Kurs Ücreti
Tek Kişilik Oda Fiyatı İki Kişilik Odada Kişi Başı Fiyat
Konaklamasız Kişi Başı Kurs Ücreti
3. Kur 24 Haziran 2018 – Radisson Blu Otel Şişli - İstanbul
Detaylar için: 0507 863 33 87     Kontenjan Sayısı : 20 Kişi

Bu kursta İleri ultrasonografi kursunun ikinci bölümünün konuları ele alınacaktır. Yine eğitmenler eşliğinde canlı vakalar üzerinde uygulamalı olarak planlanmaktadır. Ancak verilecek konular özellikli olguları kapsadığından muayene yöntemi canlı olgu üzerinde gösterilip, vaka bulunduğu takdirde canlı hayvan üzerinde uygulamalı şekilde, aksi takdirde interaktif vaka tartışmaları şeklinde gerçekleşecektir.

İleri Ultrasonografi Konuları, 2. Bölüm:
 • Boyun bölgesinde neler var: throid, parathyroid, özofagus, tükürük bezleri, lenf düğümleri, trakea
 • Aksillar bölgede ve toraksta non-kardiyak ultrasonografi
 • Göz ve orbita’nın ultrasonografik muayenesi
 • Gövde üzerindeki şişlikler (kist, hematom, apse, neoplazi, granulom) ve fistüller
 • Girişimsel ultrasonografi

Kurs katılımcılarına uygulamalar için herkesin kendisi için birer önlük ve varsa kendi hayvanını ve/veya hastalarından seçtiği ve baktırmak istediği hayvanları yanında getirmeleri önerilmektedir. Eldiven, ultrason jeli, tıraş makinesi ve kağıt havlu organizasyon tarafından temin edilecektir.

Konaklamasız Kişi Başı Kurs Ücreti
İletişim Bilgileri